pacient

Aj pacienti majú svoje práva

Aj pacienti majú svoje práva

Ústava SR Čl. 40 Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky…