Kde a ako platiť za zdravotnú starostlivosť

Platby v zdravotníctve podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.

Neplatíte za preventívne prehliadky:

deti a dorast

 • – deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri prehliadky do troch mesiacov jeho veku,
 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca vo veku 18 mesiacov,
 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca od troch do osemnásť rokov veku raz za dva roky.

dospelý:

 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky,
 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi,raz za rok.

zubár:

 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov,
 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca od 18 rokov veku raz za rok,
 • – dvoch preventívnych prehliadok v priebehu tehotenstva,

urológ:

 • – jednej preventívnej prehliadky poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky

U gynekológa, s ktorým je uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pozostávajúce z:

 • – jednej preventívnej prehliadky poistenky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa,

U gynekológa – pôrodníka, pozostávajúce z:

 • – jednej preventívnej prehliadky tehotnej poistenky raz za mesiac a jednej preventívnej prehliadky šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka,

Za liečenie ochorenia neplatíte. Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, nevyhnutné k zisteniu ochorenia a určeniu diagnózy.

Za čo platíte

 • medicínsky potrat (interrupcia), ak nejde o zákrok zo zdravotných dôvodov,
 • sterilizáciu (ak nie je nevyhnutná na zachovanie zdravia osoby),
 • umelé oplodnenie (viac ako 3 cykly výkonov asistovanej reprodukcie),
 • dôkazy vplyvu alkoholu,krvné testy na alkohol a návykové látky,
 • tuboplastiku alebo vazoplastiku po predchádzajúcej sterilizácii.
 • transplantáciu vlasov
 • inú plastickú operáciu pre neprijateľnú kozmetickú chybu
 • rutinnú a rituálnu obriezku
 • prepichnutie uší
 • bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody
 • rekonvalescenciu po psychoterapii

Platíte za vyšetrenie na administratívne účely:

 • vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov,
 • vyšetrenie na vodičský preukaz,
 • vyšetrenie pred športovou súťažou,
 • vyšetrenie pre poisťovňu,
 • vydávanie lekárskych potvrdení,
 • bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely.

Poplatky za služby s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

V lekárni – poplatok 0,17 € za recept
Oslobodený je
– poistenec, ktorý si na recept vyberá lieky alebo dietetické potraviny, ktoré si plne hradí sám
– pri vydávaní očkovacích látok označených symbolom „V“ na jednom lekárskom predpise

Na pohotovosti – poplatok 1.99 €
Kto neplatí
– ak je po prehliadke na pohotovosti poistenec hospitalizovaný

Preprava sanitkou – platba za dopravu 0,07 € / km
Oslobodený je poistenec
– s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
– zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu
– ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba
– ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice.

Pobyt sprievodcu v nemocnici – poplatok 3,32 €/ deň
Prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.
Oslobodený
– sprievodca dieťaťa do troch rokov veku
– dojčiaca matka s dojčaťom
– sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu

Koľko sa platí za kúpeľnú liečbu

Diagnóza typu A – poplatok 1,66 €/ deň
Neplatí
-dieťa do troch rokov veku
-nositeľ najmenej striebornej Jánskeho plakety
-osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platí len prvé tri dni pobytu, teda od štvrtého dňa neplatí

Diagnóza typu B (I. a IV. štvrťrok) – poplatok 4,98 € / deň
Bez možnosti oslobodenia
Diagnóza typu B (II. a III. štvrťrok) – poplatok 7,30 € / deň
Bez možnosti oslobodenia