Rozličné

Index telesnej hmotnosti – BMI

Viete čo je BMI? Je to skratka pre slová Body Mass Index. Podľa vzorca, si človek ľahko dokáže odpovedať na otázku svojej telesnej hmotnosti. Výpočet…
Pages