Povinnosti na „PN-ke“

Povinnosti na „PN-ke“

Ak už ste práceneschopný a poznáte aj to, že komu a za akých podmienok vzniká nárok na nemocenské, pozrime sa na povinnosti PN-kára.

Okrem zabezpečenia príslušných tlačív, ktoré sú potrebné na zdokumentovanie práceneschopnosti, je pacient povinný počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár. Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

S dodržiavaním liečebného režimu bezprostredne súvisí aj povinnosť zdržiavať sa počas trvania PN na adrese, ktorá je uvedená na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sa rozhodnete zmeniť miesto svojho pobytu, túto zmenu vám musí najskôr odsúhlasiť ošetrujúci lekár. Následne je potrebné novú adresu písomne nahlásiť Sociálnej poisťovni. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár vám môže povoliť vychádzky.

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti ste povinní oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Túto povinnosť si musíte splniť do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní.

Aké sú sankcie za porušenie povinností na PN-ke?

Pacient, ktorý nepodá vysvetlenie, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.  Ak porušíte povinnosť dodržiavať liečebný režim počas prvých desiatich dní, stratíte nárok na náhradu príjmu.

Zároveň vám Sociálna poisťovňa za porušenie povinností súvisiacich s dodržiavaním liečebného režimu môže v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

Kto kontroluje dodržiavanie liečebného režimu?

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného môže určený zamestnanec Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (aj ak ide o zamestnanca, ktorý poberá prvých desať dní náhradu príjmu). Kontrolu môže  počas trvania celej dočasnej pracovnej neschopnosti vykonať aj zamestnávateľ.

Práceneschopnosť – ako prebieha kontrola?

Kontrola môže byť vykonaná aj počas dní pracovného pokoja a to v akomkoľvek čase, aj vo večerných hodinách, okrem času, ktorý máte určený na vychádzky. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, je povinný sa preukázať oprávnením na vykonanie kontroly. V prípade, ak vás počas liečebného režimu kontrola nezastihne na adrese, ktorú ste uviedli, zanechá vám v schránke písomné oznámenie. Zároveň sa táto skutočnosť nahlási ošetrujúcemu lekárovi, ktorý v prípade, že nepodáte relevantné vysvetlenie, môže navrhnúť ukončenie PN.

Počas kontroly liečebného režimu sa nenachádzam doma – čo potom?

Dodržiavanie liečebného režimu neznamená, že sa v odôvodnených prípadoch nemôžete vzdialiť z obydlia. Ak si počas PN nájdete v schránke písomné oznámenie, že v čase vašej neprítomnosti bola vykonaná kontrola liečebného režimu, je potrebné, aby ste najneskôr do 3 pracovných dní kontaktovali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska a podali vysvetlenie (napr. potvrdenie od lekára, opustenie obydlia v čase vychádzok).

Mám počas trvania PN povolené vychádzky?

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania.

zdroj: Ústredný portál verejnej správy 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.