Čo myslíte, jeme zdravé potraviny?

Čo myslíte, jeme zdravé potraviny?

Skoro každý deň sa môžeme oboznamovať s rôznymi poplašnými správami o potravinách. A aj preto sa spotrebitelia pýtajú sú bezpečné potraviny, ktoré jeme?

Hoci skutočné nebezpečie je veľmi malé. Spotrebitelia si často neuvedomujú komplexnosť opatrení v celom potravinovom reťazci, ktoré minimalizujú zdravotné riziká.

Verejná anketa preukázala, že spotrebitelia za najväčšie nebezpečie považujú syntetické prísady do potravín ako sú konzervačné činidlá a ochucovacie látky. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však potvrdila, že najväčšie nebezpečie predstavujú niektoré druhy mikroorganizmov bežne sa vyskytujúce v prírode – salmonely a len veľmi zriedka niektoré kmene E. coli.

Pre nové potraviny, vrátane tých, ktoré sú vyrábané biotechnologickými postupmi, bol v rámci EÚ vyvinutý nový súbor postupov na odhad rizika – nariadenie o potravinách nového typu. Tento postup umožňuje stanoviť či a ako sa potraviny nového typu odlišujú od tradičných výrobkov.

Vyhodnocujú sa všetky aspekty potravín nového typu. Výrobcovia potravín musia poskytovať zodpovedným orgánom všetky potrebné informácie o všetkých potravinách nového typu:

 • Ako bol výrobok vyvinutý,
 • Celkom podrobný popis použitej výrobnej techniky,
 • Informácie o nutričnej hodnote a chemickom zložení potraviny,
 • Výsledky všetkých štúdií, ktorými bola preukázaná neškodnosť výrobku,
 • Ako bude výrobok používaný,
 • Aké množstvo výrobku spotrebuje priemerný spotrebiteľ a aký bude kumulatívny príjem produktu z celej stravy.

Až na základe všetkých týchto informácií nadriadené orgány rozhodnú, či je potravina nového typu bezpečná pre ľudskú spotrebu. Ak sa vyskytnú najmenšie pochybnosti o bezpečnosti, sú požadované ďalšie testy. Ak všetky výsledky preukážu, že potravina je úplne bezpečná, je vydané povolenie na jej výrobu.

Potravinárske aditíva a iné “umelé” prídavné látky sa podrobujú prísnemu posúdeniu a hodnoteniu skôr, než môžu byť použité pri príprave potravín. U každej látky sa stanovuje množstvo, ktoré môže organizmus prijať bez negatívnych účinkov.

Potravinová bezpečnosť sa dá dosiahnuť len ako výsledok celého radu opatrení na vylúčenie rizík alebo ich zníženie na najnižšiu možnú mieru v celom potravinovom reťazci od výrobcu až k spotrebiteľovi. Odhad rizika umožňuje legislatívcom a všetkým ďalším osobám, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti potravín, identifikovať a minimalizovať nebezpečenstvá v potravinovom reťazci. Rovnako ako pri každom podnikaní, je nemožné dosiahnuť nulové riziko vo vzťahu k potravinám.

Spotrebitelia stále nedodržiavajú v kuchyni dostatočnú hygienu, hoci sú si vedomí problematiky bezpečnosti potravín.

Bežné chyby nedodržiavania hygienických zásad v domácnosti

 • Nedostatočné chladenie
  Opatrenie: Udržiavať potraviny chladené alebo mrazené až do času ich konzumácie
 • Nízka hygiena vo všeobecnosti.
  Opatrenie: Pravidelne umývanie rúk
 • Kontaminácia infikovanou osobou
  Opatrenie: Chorý člen rodiny sa nesmie dotýkať potravín
 • Nedostatočný ohrev potraviny
  Opatrenie: Dodržiavajte inštrukcie uvedené na obale potraviny a pri príprave pokrmov dodržujte odporúčanú čas a teplotu
 • Použitie kontaminovaného riadu
  Opatrenie: Udržiavať povrch riadu čistý, umývať riady po použití
 • Krížová kontaminácia medzi potravinami
  Opatrenie: Skladovať potraviny oddelene
 • Príprava veľmi dlhý čas vopred
  Opatrenie: Jesť okamžite po príprave alebo potravinu opätovne zahriať

Zdroj: Európska rada pre informácie o potraviných EUFIC


There is 1 comment for this article
 1. Copomoze at 10:23

  Dnes je veľmi zlá situácia v oblasti stravovania, ale nemôžeme očakávať, že kúpime lacné a zároveň kvalitné potraviny. Ak človek vyberá a priplatí si dá sa stravovať kvalitne a zdravo aj keď to je dosť ťažké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.